Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Bank (umowa Polbank)

VI ACa 542/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

Raiffeisen Bank International AG
Umowa Polbanku jest nieważna

Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z 05.11.2019 r., sygn. akt VI ACa 542/19. Przewodniczący: SSA Jacek Sadomski
SSA Marcin Strobel, SSO del. Przemysław Feliga (sprawozdawca).

Apelacja banku od wyroku SSO Piotra Bednarczyka XXV C 137/19
http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/…/154505000007503_XXV_…

Sąd Apelacyjny oddalił apelacje banku, ale oparł się na troszkę innej podstawie prawnej aniżeli Sąd I instancji (unieważnienie umowy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym).
Sąd uznał, że prawidłowa podstawa prawna to art. 58 par. 2 kodeksu cywilnego tj. bezwzględna nieważność czynności prawnej sprzecznej z zasadami współżycia społecznego w związku z art. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym tj.
art. 3. Zakaz stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych oraz
art. 4. Ustawowe pojęcie nieuczciwej praktyki

1. Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że zgodnie z bogatym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE umowa musi być wyrażona prostym i zrozumiałym językiem.

Informacja o ryzyku powinna być przedstawiona w taki sposób, aby konsument realnie zrozumiał ekonomiczne skutki zawieranej umowy.
Sąd uznał, że pouczenie o ryzyku walutowym było pouczeniem blankietowym, które nie informowało o jakiejkolwiek skali ryzyka.
Szczegółowa i rzetelna informacja dla konsumenta jest fundamentalna dla podjęcia decyzji o związaniu się z przedsiębiorcą.