Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok. Minister Ziobro przegrywa ws. frankowiczów

Data:

W dniu dzisiejszym Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego dotyczącą umowy kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego. Decyzja ta może mieć znaczący wpływ na sytuację frankowiczów w Polsce.

Skarga nadzwyczajna dotyczyła wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 11 grudnia 2019 r. (sygn. akt I ACa 100/19), który oddalił apelację pozwanej, uznając, że umowa kredytu przez nią zawarta dotyczyła kredytu denominowanego. Sąd Apelacyjny w Krakowie stwierdził, że część regulacji zawartych w umowie była nieważna (miała charakter abuzywny), jednak nie miała wpływu na ustalenie sytuacji pozwanej. Przyczyną wypowiedzenia umowy było bowiem zaprzestanie wpłacania kolejnych rat kredytu.

Sąd Najwyższy (sygn. akt ​II NSNc 89/23) stwierdził, że okoliczność wystąpienia w umowie klauzul abuzywnych nie czyni automatycznie nieważną całej umowy. Sąd badający daną sprawę jest zobowiązany do zweryfikowania, czy w związku z wyeliminowaniem ich z treści umowy możliwe jest dalsze dochodzenie zgłoszonych roszczeń.

Sąd Najwyższy podkreślił, że skarga nadzwyczajna dotyczyła sytuacji prawnej konsumenta – podmiotu, któremu jako słabszej stronie stosunku cywilnoprawnego, przysługuje szczególny rodzaj ochrony. Jednak ochrona ta nie ma charakteru nieograniczonego, a sam fakt, że stronie przysługuje status konsumenta, nie oznacza, iż w jej sprawie nie może zapaść niekorzystne dla niej rozstrzygnięcie. Konsument w dalszym ciągu pozostaje bowiem stroną stosunku prawnego i nie jest zwolniony z obowiązku przestrzegania prawa.

Wydany wyrok może mieć istotne konsekwencje dla frankowiczów, ponieważ okoliczność wystąpienia w umowie klauzul abuzywnych nie będzie już automatycznie prowadzić do unieważnienia całej umowy. W związku z tym, każda sprawa będzie musiała być rozpatrywana indywidualnie, a sądy będą zobowiązane do oceny wpływu klauzul abuzywnych na ważność umowy kredytu.

FAQ na podstawie ważnego wyroku Sądu Najwyższego dotyczącego frankowiczów

1. Jaki wyrok został wydany przez Sąd Najwyższy? Sąd Najwyższy oddalił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego dotyczącą umowy kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego.

2. Jaki był przedmiot skargi nadzwyczajnej? Skarga dotyczyła wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który oddalił apelację pozwanej w sprawie umowy kredytu denominowanego. Sąd Apelacyjny stwierdził, że część regulacji zawartych w umowie była nieważna (miała charakter abuzywny), ale nie wpłynęła na ustalenie sytuacji pozwanej.

3. Co stwierdził Sąd Najwyższy w swoim wyroku? Sąd Najwyższy stwierdził, że okoliczność wystąpienia w umowie klauzul abuzywnych nie czyni automatycznie całej umowy nieważną.

4. Jakie są konsekwencje tego wyroku dla frankowiczów? Wyrokiem Sądu Najwyższego stwierdzono, że okoliczność wystąpienia w umowie klauzul abuzywnych nie będzie już automatycznie prowadzić do unieważnienia całej umowy. Każda sprawa będzie musiała być rozpatrywana indywidualnie, a sądy będą zobowiązane do oceny wpływu klauzul abuzywnych na ważność umowy kredytu.

5. Czy status konsumenta gwarantuje automatycznie korzystne rozstrzygnięcie sprawy? Nie, status konsumenta nie oznacza, że w jego sprawie nie może zapaść niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie. Ochrona praw konsumenta nie ma charakteru nieograniczonego, a konsument pozostaje stroną stosunku prawnego i nie jest zwolniony z obowiązku przestrzegania prawa.

6. Jakie dalsze kroki muszą podjąć frankowicze w związku z tym wyrokiem? Frankowicze powinni skonsultować się z prawnikami specjalizującymi się w tego rodzaju sprawach, aby ocenić swoją sytuację indywidualnie i sprawdzić, czy mają podstawy do dochodzenia roszczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Kredyty Frankowe w 2024: Sposoby na Unieważnienie Umowy i Odzyskanie Nadpłat

Zmaganie się z kredytami frankowymi stało się dla wielu...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Wybór odpowiedniej kancelarii frankowej w Warszawie może wydawać się...

Czy opłaca się podpisać ugodę z bankiem za kredyt we frankach w 2024 roku?

Decyzja o podpisaniu ugody z bankiem w kwestii kredytów...

Unieważnienie umowy frankowej – co to oznacza? Jakie skutki niesie?

Kredyty we frankach szwajcarskich, które stały się gorącym tematem...