Wyroki Frankowiczów z mBank – czy łatwo wygrać z tym bankiem

Data:

mBank na początku grudnia zdecydował się uruchomić pilotaż ugód dla Frankowiczów. Wcześniej prezes banku wielokrotnie wskazywał, że instytucja nie rozważa możliwości polubownego załatwienia sporu z kredytobiorcami frankowymi. Skąd tak niespodziewana zmiana decyzji? Wszelkie dane wskazują, że mBank jest pod ścianą jeżeli chodzi o liczbę toczących się w sądach sporów na tle kredytów frankowych, jak i statystyki przegranych.

mBank jest najczęściej pozywany przez Frankowiczów

Według stanu na koniec pierwszego półrocza bieżącego roku, mBank posiadał ogółem równowartość 19 mld złotych kredytów walutowych, z czego 11 mld to kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego. Pozostałą część stanowiły kredyty udzielone bezpośrednio w CHF oraz powiązane z kursem EUR. mBank jest także rekordzistą jeżeli chodzi o liczbę spraw wytoczonych przeciwko niemu przez Frankowiczów. Na koniec III kwartału br. w sądach toczyło się ponad 12 tys. postępowań, a suma roszczeń dochodzonych w związku z kredytami frankowymi sięgnęła 3 mld zł. Bank zawiązuje także coraz większe rezerwy na ryzyko prawne związane z przegrywaniem kolejnych procesów. Łącznie rezerwy te sięgnęły 2,2 mld złotych, co pokrywa około 70% dochodzonych przez Frankowiczów roszczeń. Tymczasem bank szacuje, że do sądu pójdą kolejni kredytobiorcy – zdecyduje się na to przynajmniej co czwarty.

Zapoczątkowana w dniu 6 grudnia akcja ugód prawdopodobnie miała wyhamować kolejną lawinę pozwów przeciwko mBank. Bank zaproponował jednak kredytobiorcom najgorsze warunki ugód spośród wszystkich banków posiadających kredyty frankowe. Mało prawdopodobne zatem, że ugody mBanku będą cieszyć się dużym zainteresowaniem. Jedyną drogą do definitywnego rozstrzygnięcia sporu i odzyskania środków pobranych nieprawnie przez mBank jest złożenie pozwu w sądzie.

Umowy kredytowe mBank są masowo unieważniane

Umowy frankowe mBanku to produkty pod nazwą „mPlan” oferowane przez dawny BRE Bank i kredyty pod nazwą „Multiplan” detalicznej marki BRE Banku – Multibanku. Następcą prawnym BRE Banku jest mBank, który obecnie zmaga się z falą pozwów dotyczącą przedmiotowych umów. Są one uznawane przez prawników za jedne z najbardziej wadliwych na rynku, gdyż zawierają szereg postanowień niedozwolonych, stanowiących podstawę do unieważnienia całej umowy lub uznania klauzul przeliczeniowych za bezskuteczne i odfrankowienia kredytu.

Już wiele lat temu Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał stosowaną przez BRE Bank klauzulę przeliczeniową do rejestru klauzul abuzywnych pod numerem 5743, natomiast UOKiK uzupełnił ten rejestr w dniu 28 maja 2021 r. sześcioma innymi klauzulami stosowanymi przez mBank. Na podstawie tych decyzji sędziowie w postępowaniach indywidualnych z powództwa kredytobiorców frankowych nie muszą analizować ponownie umów kredytowych pod kątem ich abuzwynego charakteru, gdyż przyjmują za wiążące decyzje wymienionych organów. Znacznie usprawnia to proces wydawania wyroków, które zapadają przed sądami w różnych miastach w Polsce, nierzadko już po kilku miesiącach od wniesienia pozwu i bez przeprowadzenia rozprawy.

W raporcie za III kwartał 2021 roku mBank podał statystyki prawomocnych wyroków jakie zapadły w sprawach na tle umów frankowych. Wedle tych danych, ogółem wydanych zostało już 270 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych, z tego tylko 81 rozstrzygnięć było korzystne dla banku, a 189 spraw prawomocnie wygrali kredytobiorcy.

Jeżeli dane przekazane przez bank są wiarygodne oznaczałoby to, że Frankowicze wygrali prawomocnie 70% spraw, co jest dobrym rezultatem biorąc pod uwagę fakt, że początkowo orzecznictwo w sprawach frankowych nie było jeszcze tak korzystne dla konsumentów. Odsetek ten na pewno ulegnie znaczącej zmianie wraz z pojawieniem się kolejnych wyroków prawomocnych.

Tymczasem kancelarie frankowe donoszą, że kredytobiorcy wygrywają ponad 90% spraw przeciwko mBank. Najczęstsze wyroki to unieważnienia umów kredytowych, co jest najbardziej pożądanym rozstrzygnięciem z punktu widzenia interesów kredytobiorców.

Jedna z najbardziej doświadczonych kancelarii frankowych Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni jak dotąd nie przegrała żadnej sprawy z tym bankiem. Poniżej tytułem przykładu omówienie ekspresowego unieważnienia umowy mBanku pod nazwą „Multiplan”.

Unieważnienie umowy mBanku w 5 miesięcy

Kancelaria Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni uzyskała niedawno dla swojego klienta ekspresowe unieważnienie umowy mBanku pod nazwą „Multiplan”. Wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 136/21 zapadł 30 sierpnia 2021 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny tzw. frankowy. Sąd nakazał rozliczenie kredytobiorcy z bankiem w oparciu o teorię dwóch kondykcji i obciążył bank całością kosztów procesu. Co istotne, wyrok zapadł po niespełna 5 miesiącach od złożenia pozwu, co miało miejsce na początku kwietnia br., w dodatku przed najbardziej obleganym przez Frankowiczów sądem w kraju.

Sąd rozstrzygnął sprawę bez przeprowadzania rozprawy, tylko w oparciu o materiał dowodowy w postaci pozwu i odpowiedzi na pozew. Nie uznał za konieczne przesłuchanie powoda na okoliczności zawarcia kredytu, w celu ustalenia zakresu informacji przekazanych przez pracowników banku, jak również stopnia świadomości kredytobiorcy co do ryzyka związanego z kredytami waloryzowanymi obcą walutą.

Skrócenie czasu oczekiwania na wyrok było możliwe także dzięki decyzji sądu o pominięciu dowodu z zeznań świadka, gdyż nie uczestniczył on w procesie podpisywania umowy oraz oddaleniu wniosku o dowód z opinii biegłego. Na sprawny przebieg procesu wpływ miała ponadto trafnie dobrana przez Kancelarię strategia procesowa, precyzyjne sformułowanie roszczeń oraz skuteczne zapobiegnięcie taktyce banku polegającej na przedłużaniu postępowania.

Sąd wydając wyrok w sprawie uznał, że bank jako przedsiębiorca nie miał prawa oferować kredytobiorcom umowy kredytowej o konstrukcji przerzucającej całość ryzyka zmiany kursu waluty na konsumenta. Istotny dla wydanego rozstrzygnięcia był brak precyzyjnie określonej w umowie kwoty kredytu oraz zawarte w niej niedozwolone postanowienia umowne, których wyeliminowanie pociągało za sobą konieczność uznania całej umowy kredytowej za nieważną.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Kluczowe wydarzenia dla Frankowiczów w TSUE 15 czerwca 2023

15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)...

Co oznacza unieważnienie kredytu we frankach przez sąd i jakie są jego korzyści?

Unieważnienie umowy kredytu we frankach przez sąd oznacza, że...

Kredyty frankowe – najważniejsze informacje

Czym są kredyty frankowe? Kredyty frankowe to zobowiązania powiązane...

Frankowicze: Kim są, o co walczą i jak pozbyć się kredytu we frankach?

W ostatnich latach słyszymy coraz więcej o frankowiczach -...