Zwycięstwo: FRANKOWICZA

BPH S.A

I C 606/20

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 606/20,  postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2020 r. udzielił klientowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie, że umowa jest nieważna poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kredytu do czasu uprawomocnienia się wyroku w niniejszej sprawie.