Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Bank (umowa Polbank)

XXV C 2892/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sad Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

XXV C 2720/18, SSO Piotr Bednarczyk, nieważność umowy w uzasadnieniu

https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/154505000007503_XXV_C_002720_2018_Uz_2019-08-19_001?fbclid=IwAR1EvYpo2GqbYjhHi_3UaDCdahtjQ1poO6BL3ivWZq1gUtjTT2hixmdoQ64