Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen

XXV C 2858/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sądu Okręgowego w Warszawie


Opis Sprawy:

W dniu 5.03.2020 r., wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. akt: XXV C 2858/18, sędzia SSR del. Anna Zalewska), w sprawie banku Raiffeisen (umowa dawnego EFG Eurobank Ergasias S. A.)  sąd uznał, że klauzule nie wiążą powoda, a umowa powinna zostać dalej wykonywana z ich pominięciem, z naciskiem na utrzymanie oprocentowania LIBOR oraz ponowne przeliczenie kredytu na przyszłość na korzystnych warunkach.