Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen bank

XXV C 505/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Raiffeisen (umowa Polbanku) Umowa nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 21.11.2019 r., XXV C 505/19.