Jak zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego we frankach?

Data:

Obecna sytuacja powoduje, że kredyty hipoteczne stały się dla kredytobiorców szczególnie dużym obciążeniem, zwłaszcza, gdy zobowiązanie kredytowe zaciągnięte jest we frankach szwajcarskich. Znaczny wzrost kursu franka spowodował bowiem, że comiesięczne raty mocno poszybowały w górę i choć kredytobiorcy mogą skorzystać z tzw. „wakacji kredytowych”, to jednak istnieją również inne rozwiązania na zmniejszenie raty kredytu we frankach.

Kredyt we frankach jest kosztowny, gdyż zależy od kursu waluty obcej, dlatego najprostszym sposobem na jego obniżenie wydaje się przewalutowanie kredytu, czyli przeliczenie kwoty kredytu z franka szwajcarskiego na złotówki.

W praktyce jednak, zwłaszcza obecnie, rozwiązanie to nie przyniesie zamierzonego efektu. Przewalutowanie jest korzystne przede wszystkim wówczas, gdy kurs franka jest niski i gdy przewiduje się, że może nastąpić jego gwałtowny wzrost, jednak frank już zareagował na wybuch epidemii koronawirusa i od kilku tygodni utrzymuje się na stałym wysokim poziomie, więc podjęcie w tej chwili takich kroków za wiele sytuacji kredytobiorcy nie zmieni.

Rozważając, bądź już nawet decydując się na przewalutowanie, należy wziąć również pod uwagę wysokość stóp procentowych, gdyż kredyt we frankach szwajcarskich lepiej na tym tle wypada niż kredyt w złotówkach. Powyższe wynika z faktu, że oprocentowanie kredytu jest z reguły niższe w Szwajcarii niż w Polsce, pomimo że Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła obniżenie stóp procentowych, jednakże kurs franka nadal jest zbyt wysoki by obniżka stóp procentowych zniwelowała stratę po stronie kredytobiorcy i by przewalutowanie stało się korzystne.

Jeśli chcesz się pozbyć kredytu trwale musisz pozwać bank o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu

Pomocne artykuły:

  1. Na czym polega odfrankowienie kredytu
  2. Co to jest unieważnienie kredytu frankowego
  3. Jak wybrać kancelarię dla frankowiczów

Innym rozwiązaniem, które co prawda obniży miesięczną ratę, lecz finalnie po stronie kredytobiorcy wygeneruje wyższe koszty kredytowe, jest wydłużenie okresu spłaty kredytu. Kredyt hipoteczny jest zobowiązaniem długoterminowym, więc trudno oczekiwać i zakładać, że gdy okres kredytowania został przewidziany na 20 lat, to przez ten czas nie wystąpią żadne okoliczności, które nie spowodują, że sytuacja kredytobiorcy się nie zmieni i że będzie dokonywał spłaty kredytu na pierwotnie ustalonych warunkach.

Wydłużenie okresu spłaty kredytu realnie obniży miesięczną ratę kredytu, bo zwykle po takim zabiegu raty ulegają obniżeniu o kilkaset złotych miesięcznie, następstwem jest tutaj jednak fakt, że okres kredytowania się wydłuży, a zatem przez dłuższy czas kredytobiorca będzie ponosić koszty kredytowe, co finalnie spowoduje, że koszty całego kredytu wzrosną.

Obniżenie miesięcznej raty kredytu hipotecznego nastąpić może również poprzez dokonywanie spłaty kredytu bezpośrednio w walucie obcej i jest to rozwiązanie zdecydowanie korzystniejsze dla wszystkich posiadaczy kredytów we frankach.

Jak powszechnie wiadomo, podstawowym „problemem” kredytów frankowych są bardzo wysokie opłaty za przewalutowanie pieniędzy, które banki naliczają w sposób całkowicie nieograniczony, zaś spłata kredytu w walucie w jakiej kredyt został udzielony powoduje, że obniżeniu ulegają koszty spreadu walutowego, a więc i miesięczna rata kredytu staje się niższa.

Skorzystanie z tej metody zmniejszenia raty kredytu hipotecznego we frankach wymaga jednakże zawarcia aneksu do umowy głównej, o ile oczywiście twoja umowa kredytowa nie przewiduje takiej możliwości lub gdy w toku jej wykonywania taki aneks nie został zawarty.

Po podpisaniu stosownego aneksu kredytobiorca będzie mógł dokonywać spłaty kredytu w walucie w jakiej kredyt został udzielony, zwrócić jednak należy uwagę, by w aneksie nie znalazły się zapisy, których wcale tam być nie powinno, np. wydłużenie okresu kredytowania. Wyeliminowanie z umowy kredytowej opłat związanych z przewalutowaniem kredytu, którymi bank obciążał kredytobiorcę spowoduje więc, że koszty takiego kredytu znacznie spadną i kredytobiorca zaoszczędzi.

W przypadku kredytów we frankach szwajcarskich zastanowić się również można nad zastosowaniem tzw. klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków, czyli rebus sic stantibus.

Wskazana klauzula stanowi bowiem, że jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym. W obecnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa i trudną sytuacją w jakiej znaleźli się posiadacze kredytów we frankach szwajcarskich, wskazana regulacja zyskuje na znaczeniu, choć do niedawna przepis ten traktowano jako martwy.

Na jego podstawie kredytobiorca może więc wnioskować o zmianę wysokości świadczenia lub nawet rozwiązać zawartą umowę, zwrócić jednak należy uwagę, że o zmianach w umowie na podstawie wskazanego przepisu może orzec tylko sąd, rozwiązanie to nie należy zatem niestety do najszybszych. Jednak zanim zdecydujesz się w ten sposób obniżyć raty swojego kredytu we frankach szwajcarskich, warto najpierw z taką propozycją wystąpić do banku, również powołując się na klauzulę nadzwyczajnej zmiany stosunków. Możliwe bowiem, że w obecnej sytuacji banki będą jednak bardziej przychylne swym klientom.

Kredyt we frankach obniżyć można również poprzez jego odfrankowienie, czyli usunięcie z umowy niedozwolonych klauzul walutowych, rozwiązanie to jednak także wymaga zainicjowania postępowania sądowego. O odfrankowieniu kredytów we frankach szwajcarskich sądy orzekały już wielokrotnie, nie jest to więc rozwiązanie niesprawdzone i zupełnie nowe, z punktu widzenia kredytobiorcy najistotniejsze jest jednak to, że odfrankowienie dotyczy nie tylko rat przyszłych, lecz odnosi się do całego zobowiązania kredytowego.

Po usunięciu z umowy niedozwolonych klauzul walutowych, kredyt we frankach staje się kredytem złotówkowym oprocentowanym stawką LIBOR, a więc obniżeniu ulegają nie tylko pozostałe do spłaty raty kredytu, lecz również bank zobowiązany będzie do zwrotu kredytobiorcy środków, które pobrał od niego choć nie miał ku temu podstaw. Odfrankowienie jest więc zdecydowanie najlepszym sposobem na obniżenie miesięcznej raty kredytu we frankach.

1 KOMENTARZ

  1. Wszelkie wchodzenie w aneksy do umów, przedłużanie okresu spłaty kredytów frankowych, wakacje kredytowe, zawieszenie spłaty kredytu – wszystko w przypadku kredytu chf może być niebezpieczne dla frankowicza. Banki kombinują aby podsuwać dokumenty z uznaniem długu. Jeśli coś robić z kredytem frankowym to tylko pozywać banki o odfrankowienie albo unieważnienie umowy. Żadnych półśrodków

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Kluczowe wydarzenia dla Frankowiczów w TSUE 15 czerwca 2023

15 czerwca 2023 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)...

Co oznacza unieważnienie kredytu we frankach przez sąd i jakie są jego korzyści?

Unieważnienie umowy kredytu we frankach przez sąd oznacza, że...

Kredyty frankowe – najważniejsze informacje

Czym są kredyty frankowe? Kredyty frankowe to zobowiązania powiązane...

Frankowicze: Kim są, o co walczą i jak pozbyć się kredytu we frankach?

W ostatnich latach słyszymy coraz więcej o frankowiczach -...