Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2020 roku (sygn. akt VI ACa 22/19, w składzie SSA Sobolewska-Filcek, SSA Zając, SSA Wiercińska ) utrzymał w mocy wyrok Sadu Okręgowego w Warszawie wydział XXV cywilny z dnia 26 września 2018 roku (sygn. Akt XXV C 690/17, sędzia Gołaszewski) unieważniający umowę kredytu indeksowanego z Noble Bank S.A. oddział specjalistyczny Metrobank