Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

IC 3587/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Odfrankowienie

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście  w Warszawie


Opis Sprawy:

Wyrok z dnia 4 lutego 2020 r., Sąd Rejonowy Warszawa-Śródmieście  w Warszawie,

Odfrankowienie kredytu mBank

Sąd wskazał, że przede wszystkim klauzula indeksacyjna a także pozostałe postanowienia zarówno umowy kredytu jak i regulaminu odnoszące się do przeliczenia kursu w oparciu o tabelę Banku, stanowią niedozwolone postanowienia umowne.

Sąd wskazał także, że w jego ocenie po wyeliminowaniu nieuczciwych postanowień umownych umowa może być dalej wykonywana i nic nie stoi na przeszkodzie by jej postanowienia ukształtować jako kredyt wyłącznie złotowy, oprocentowany w oparciu o stawkę LIBOR.