Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

XXVII Ca 2114/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Wyrok  z dnia 06.01.2020 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy – w sprawie o sygn. akt XXVII Ca 2114/18). Sąd zmienił w całości wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia z dnia 6 lipca 2018 r. (sygn. akt VI C 1593/17), w którym Sąd I instancji oddalił powództwo uznając, że klauzule indeksacyjne nie naruszały w sposób rażący interesów Powodów, umowa kredytowa jest zaś ważna (SSR Anna Grabowska-Niećko).
Sąd II instancji nie podzielił tego stanowiska i wskazał, że w badanej umowie w sposób oczywisty występują klauzule niedozwolone. Skutkiem usunięcia klauzul niedozwolonych jest nieważność całej umowy kredytowej, skutkiem zaś nieważności jest konieczność dokonania przez obie Strony zwrotu wzajemnych świadczeń.