Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Polbank

XXV C 1254/17

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

sad Okręgowy Warszawa


Opis Sprawy:

11 marca 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (SSO Paweł Duda, XXV C 1254/17) uznał umowę kredytu indeksowanego byłego Polbanku za nieważną w ramach roszczenia o ustalenie.