W dniu 27.02.2020 r., Sygn. akt I C 2061/17 Sąd Okręgowy w Toruniu, SSO Andrzej Westphal, wydał wyrok w sprawie kredytu denominowanego w CHF Raiffeisen. Powództwo banku zostało w całości oddalone z uwagi na nieważność umowy kredytu denominowanego.

Przyczyną nieważności umowy jest stosowanie kursów własnych banków i niedoinformowanie, a wręcz bagatelizowanie przez bank ryzyka kursowego, co wynika bezpośrednio ze stosowanych przez bank wzorców umownych. Kredyt nie miał charakteru walutowego.