Zwycięstwo: FRANKOWICZA

GETIN NOBLE BANK (DomBank)

I C 2868/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie


Opis Sprawy:

Nieważna umowa kredytu dawnego DomBanku – raty PLN i CHF do zwrotu!

W dniu 20 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (ASR Małgorzata Bystrowska) w sprawie o sygn. I C 2868/18 zasądził od Getin Noble Banku – bez potrzeby zasięgania opinii biegłego sądowego – na rzecz kredytobiorcy zwrot dochodzonych kwot w PLN i CHF uwzględniając zarzut nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem CHF.