Raiffeisen Bank pozwał i przegrał – umowa jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 25.09.2019 r., sygn akt XXV C 888/19. SSO Piotr Bednarczyk.