Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Raiffeisen Bank (umowa Polbank)

XXV C 888/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Nieprawomocny

Sąd Okręgowy w Warszawie


Opis Sprawy:

Raiffeisen Bank pozwał i przegrał – umowa jest nieważna

Sąd Okręgowy w Warszawie, wyrok z 25.09.2019 r., sygn akt XXV C 888/19. SSO Piotr Bednarczyk.