Zwycięstwo: BANKU

PKO SA

I ACa 1189/18

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu


Opis Sprawy:

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 06.03.2020r., sygn. akt: I ACa 1189/18

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w składzie SSA Małgorzata Lamparska( przew), SSA Dariusz Kłodnicki ( spr), SSA Janusz Kaspryszyn oddala apelację kredytobiorców od wyroku SO we Wrocławiu SSO Iwony Wysockiej XII C 612/18