PRZEGRANA z Mbank – Oddalona apelacja kredytobiorcy.

Data:

Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 30 grudnia 2019 r. ( I ACa 598/18)

Sąd uznał, że umowa kredytu waloryzowanego mBanku zawiera nieuczciwe klauzule indeksacyjne, a wskutek ich eliminacji umowa musi upaść. Sąd nie podzielił poglądów SN, że tego typu umowy mogą być wykonywane dalej bez powiązania z kursem waluty obcej, gdyż nie taka była intencja stron.

Sąd jednocześnie nie podzielił wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 21.06.2018 r. (I C 353/17, SSR del. T. Bulanda), że w miejsce nieuczciwych postanowień umownych można wprowadzić w drodze analogii np. kurs średni NBP.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego kredytobiorca powinien zgłosić roszczenie o „unieważnienie umowy”, zgodnie z wyrokiem TSUE z 3.10.2019 r. Umowa może być bowiem unieważniona, ale wyłącznie na żądanie konsumenta, z mocą wsteczną, a dopóki takiego roszczenia nie zgłosi, to umowa pozostaje ważna. Samo roszczenie o ustalenie, że umowa jest nieważna nie byłoby wystarczające (w tej sprawie nie było zresztą zgłoszone), gdyż umowa jest ważna, a co najwyżej może być unieważniona.

Samo roszczenie o zapłatę jest zaś bezzasadne, skoro bank wypłacił kredytobiorcy więcej niż kredytobiorca zapłacił na rzecz banku. Zgodnie z art. 411 pkt 4 kc. nie można żądać zwrotu świadczenia, jeżeli zostało spełnione zanim wierzytelność nie stała się wymagalna. Zdaniem Sądu wierzytelność banku z nieważnej umowy istniała, a chociaż bank nie wyznaczył terminu na zwrot tej kwoty, to jednak przecież by to zrobił (chyba że na rozprawie by oświadczył, że zrzeka się tego roszczenia), a więc nie można uznać roszczenia kredytobiorcy.

W rezultacie Sąd Apelacyjny oddalił w całości powództwo kredytobiorcy o zapłatę, nie obciążając go jednak kosztami postępowania za II instancję.

Wyrok jest prawomocny, ale w sprawie przysługuje kredytobiorcy skarga kasacyjna, która zostanie złożona. Nie trudno bowiem zauważyć, że Sąd wymyślił sobie taki sposób formułowania roszczenia kredytobiorcy, który nie wynika z przepisów prawa, a ma oparcie wyłącznie w uzasadnieniu wyroku TSUE, który wszak nie dotyczył w ogóle kwestii tego, w jaki sposób polskie prawo ma zapewniać ochronę konsumentów. Zresztą taki kierunek interpretacji stoi w sprzeczności również i z nakazem TSUE uwzględniania nieuczciwości postanowień umownych z urzędu. Wreszcie uznanie roszczenia banku za uzasadnione, choć nigdy nie zostało zgłoszone, stanowi naruszenie przepisów dotyczących granic rozpoznania sporu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Popularne

Więcej podobnych
artykuły

Kredyty Frankowe w 2024: Sposoby na Unieważnienie Umowy i Odzyskanie Nadpłat

Zmaganie się z kredytami frankowymi stało się dla wielu...

Kancelaria frankowa Warszawa – którą kancelarię wybrać?

Wybór odpowiedniej kancelarii frankowej w Warszawie może wydawać się...

Czy opłaca się podpisać ugodę z bankiem za kredyt we frankach w 2024 roku?

Decyzja o podpisaniu ugody z bankiem w kwestii kredytów...

Unieważnienie umowy frankowej – co to oznacza? Jakie skutki niesie?

Kredyty we frankach szwajcarskich, które stały się gorącym tematem...