Zwycięstwo: FRANKOWICZA

Getin Bank

I ACa 546/18

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Łodzi


Opis Sprawy:

Sąd Apelacyjny w Łodzi, wyrok z 6 lutego 2020 r., I ACa 546/18, prawomocnie uznaje umowę d. Getin Banku za nieważną i zmienia niekorzystny dla kredytobiorców wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 31.01.2018 r. (II C 543/16).

Tym samym kredytobiorcy nie są winni bankowi rzekomych ok. 450 tys. zł (110 tys. CHF) tytułem zadłużenia.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że w toku postępowania apelacyjnego bank wezwał do zwrotu całości kapitału z powodu nieważności umowy, a kredytobiorcy dokonali potrącenia wszystkich dotychczas zapłaconych rat. W rezultacie Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz kredytobiorców pozostałą nadwyżkę w wysokości ok. 20 tys. zł.

Wyrok jest prawomocny.