Zwycięstwo: FRANKOWICZA

mBank

I ACa 67/19

Rodzaj rozstrzygnięcia: Unieważnienie umowy

Rodzaj wyroku: Prawomocny

Sąd Apelacyjny w Warszawie


Opis Sprawy:

mBank – prawomocne unieważnienie umowy
Sąd Apelacyjny w Warszawie, wyrok z 29.01.2020 r., sygn. akt I ACa 67/19.

Apelacja kredytobiorcy została uwzględniona